ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ”

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ Patani Artspace ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการหัวข้อ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ ” ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์ในพื้นที่ และสร้างกระบวนการสันติภาพด้วยการสื่อสารทางศิลปะ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศิลปิน กรกฎ สังข์น้อย และ ผศ.เจะอับดุลเลาะ...

Call for Abstracts การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 Museum & Heritage 2024

Call for Abstracts พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์...

สงกรานต์ไทย: มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ Songkran in Thailand: The Intangible Cultural Heritage of Humanity

คำ “สงกรานต์” เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า การเคลื่อนที่ หรือการเคลื่อนย้าย หมายถึง การเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่ราศีหนึ่ง สงกรานต์ จึงเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษโดยถือว่าเป็นช่วงเวลาของการเข้าสู่ปีใหม่ ถือกันว่าวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสิ้นปีเก่า ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายไปสู่ ราศีเมษ ส่วนวันที่ 14...

ชีวิตในจิตรกรรมฝาผนัง: จากคลังภาพจิตรกรรมฝาผนัง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย

จากคลังภาพจิตรกรรมฝาผนัง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ชีวิตในจิตรกรรมฝาผนัง จากคลังภาพจิตรกรรมฝาผนัง: อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย ชีวิตในจิตรกรรมฝาผนัง จากคลังภาพจิตรกรรมฝาผนัง: อู่ทอง...

นิทรรศการออนไลน์ Primates and Me: เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

ส่อง “กระจกสะท้อนที่ไม่คลุมเครือ” ฝ่าอคติม่านหมอกที่เคยหลงเชื่อกันว่า “วัฒนธรรม” คือคุณสมบัติจำเพาะ เพียงอย่างเดียวของมนุษย์ ที่ทำให้พวกเรา ต่างจาก วานร สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

การบรรยายสาธารณะและเข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะ “Digital Heritage: 3D Imagery in Archaeology, Heritage Studies and Museums”...

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์​และผู้สนใจทั่วไป รับฟังการบรรยายสาธารณะและเข้าร่วมการอบรมเสริมทักษะ “Digital Heritage: 3D Imagery in Archaeology, Heritage Studies and Museums” (มรดกดิจิทัล: ภาพสามมิติในงานโบราณคดี มรดกวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์)...

เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566เชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย โดยเขียนจากงานวิจัยวัตถุหรือชุดวัตถุจากชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทาง https://shorturl.asia/3SLmKตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://shorturl.asia/2Bv1h สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรฯ 02-6966610 ถึง...

การเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’

21 กันยายน 2566เวลา 16.00-19.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ ‘การเดินทางของ “เสียงเงียบ” ในนิทรรศการตากใบ’ ณ ห้องออดิทอเรียม 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชวนพี่น้องมุสลิมธรรมศาสตร์ ละหมาดดุหฺริร่วมกัน

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมพิเศษเชิญชวนพี่น้องมุสลิม มธ. ละหมาดดุหฺริร่วมกัน ( เวลา 13.00 น.) ณ ห้องนิทรรศการมุสลิมทั้งผองพี่น้องกันพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

นิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547”

“...ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดวางและสืบทอดมรดกความทรงจำอันเจ็บปวดและยากลำบากกับการนึกถึงและหากต้องการที่จะลืม...” พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจังหวัดชายแดนใต้ ขอเชิญชมนิทรรศการ “สดับเสียงเงียบ จดจำตากใบ 2547” Heard the Unheard: Takbai 2004 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดเข้าชม21...