งานเปิดนิทรรศการ PRIMATES and ME เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

47
views

กำหนดการ งานเปิดนิทรรศการ PRIMATES and ME  เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์

ภาคเช้า

วันที่ 15  มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00น.

ณ ห้องสุวรรณกร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

เวลา 09.00 น.ลงทะเบียน

เวลา 09.15-09.30น. ชวนฟัง “Sounds Seeing: Sounds Of Earth” สัมผัสเสียงจากธรรมชาติให้คุณได้ยินจนมองเห็น โดยจอห์น รัตนเวโรจน์ ประธานสมาคมเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยี

เวลา 09.30 น. กล่าวรายงานโครงการโดยนายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เวลา 09.40 น. กล่าวต้อนรับโดยนายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

เวลา 09.50น.  กล่าวเปิดงานโดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชจังหวัดนครราชสีมา

ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ร.ศ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฎฐินี ทองดี ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน

นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ดำเนินรายการโดยดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้  ศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 11.30น.  ถาม&ตอบ

เวลา12.00 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน รูปแบบ PINTO GO ROUND