ทั่วไป

ภาชนะดินเผาเขียนสี

ภาชนะดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียงยุคกลาง  ตกแต่งด้วยการเขียนสีแดง เป็นลวดลายรอบตัวภาชนะ

ชามเบญจรงค์

ชามเบญจรงค์ ทรงบัว ทำจากดินเผาเคลือบ สมัยรัตนโกสินทร์

หีบพระธรรม

สมัยพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นศิลปะรายรดน้ำ ลงรักปิดทอง ลายราชสีห์ สิงโตจีน และสิงห์ ล้อมด้วยลายดอกพุด

นิทรรศการ “ทุ่งรังสิต” จากสมัน นาข้าว สาวโรงงาน ถึงนักศึกษาและเหี้ย

นิทรรศการที่จะทำให้คุณรู้จักพื้นที่รังสิตและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ดียิ่งขึ้นมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจพื้นที่ดังกล่าว ไปพร้อมๆ กับเกมบันไดเหี้ย ได้ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้-25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น. ทุกวัน เว้นเสาร์-อาทิตย์และหยุดนขัตฤกษ์ สามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบนิทรรศการ “ทุ่งรังสิต” จากสมัน นาข้าว...

งานสัมมนาวิชาการ “แสง สิ่งของและการมองเห็น : ภาพถ่ายสิ่งของจากภาคสนามและการทำความเข้าใจ คนอื่น ”

  วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องAuditorium 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิทยากร         ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จันทนี เจริญศรีอาจารย์คณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิตติคุณ มูลเดิน ศิษย์เก่าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศุภชัย เกศการุณกุล ช่างภาพพอร์ตเทรต นักเขียน เจ้าของโฟโต้บุ๊คLes...

มกรสังคโลก

เครื่องปั้นดินเผา ศิลปะสุโขทัย ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนาน มีส่วนผสมระหว่างปลากับมังกร เป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม มักประดับไว้ที่ราวบันได

งาช้างแกะสลักรูปพระสงฆ์

พุทธศตวรรษที่ 25 รูปพระสงฆ์ยืนบนแท่นสะพายย่ามและบาตร

กระติบข้าวลายเกร็ดเต่า

ชาวเขา พุทธศตวรรษที่ 25 ทำจากไม้

ขันหมาก

เครื่องรัก ลายผักกูดม้วนขด 5 กลุ่มสลับกับสิงห์ในเรือนกระจก พุทธศตวรรษที่ 25

หน้ากาล

ปูนปั้นรูปหน้ายักษ์  ศิลปะสุโขทัย มักจะประดับอยู่ที่ยอดซุ้มโบราณสถาน หน้ากาล คือผู้กลืนกินเวลาและสรรพสิ่งทั้งมวล