ทั่วไป

ฉากมหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดขุนตรา จังหวัดเพชรบุรี

มรดกเชิงช่างเมืองเพชร เพชรบุรีได้รับการกล่าวขานและยอมรับว่า เป็นเมืองช่างฝีมืออันดับต้นๆ ของประเทศ เพราะมีงานศิลปกรรมโบราณอันทรงคุณค่าที่ได้รับ การดูแลรักษาเป็นหลักฐานให้ได้ประจักษ์ และยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสกุลช่างเมืองเพชรจากรุ่นสู่รุ่นสืบมาจนถึงปัจจุบัน งานช่างเมืองเพชรรุ่งเรืองมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในยุคนี้ ชาวเพชรบุรีเข้าไปมีความสัมพันธ์กับราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก ทั้งในฐานะพระภิกษุผู้ทรงภูมิ ทรงคุณอันเป็นที่นับถือของพระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนาง มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้านายในราชสำนัก และการเข้าไปรับราชการ ตัวอย่างบุคคลเหล่านี้ เช่น สมเด็จพระสังฆราชแตงโม วัดพระมหาธาตุในกรุงศรีอยุธยาที่ไปจากวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอาจารย์แสง วัดเขาบันไดอิฐ กรมหลวงอภัยนุชิตและกรมหลวงพิพิธมนตรีในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่มีเชื้อสายพราหมณ์บ้านสมอพลือในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีการปฏิสังขรณ์อารามในเมืองเพชรบุรีเป็นจำนวนมาก เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดมหาธาตุ...

เสวนา Resist for Better Way of Life

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566เวลา 13.00-15.00 น.นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

เสวนา “หนังและหนังสือ: เรื่องเล่าของการต่อต้าน”

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular History ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566เวลา 13.00-16.00 น.ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมภาพยนต์และเสวนาในหัวข้อ...

เสวนา Variety of Voices, Lack of Opinions?Visitor Reactions to the Multivocality

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 | เวลา 13.30-16.00 น.#พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ#คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ และการวิจัยผู้เข้าชม (Visitor Research) หัวข้อ ”Variety of Voices, Lack of Opinions? Visitor Reactions...

เสวนา บทเรียนจากท้องถนน: พรรคการเมืองกับนโยบายด้านเสรีภาพการชุมนุม

นิทรรศการ “วัตถุพยานแห่งการต่อต้าน | Evidences of Resistance” โดย พิพิธภัณฑ์สามัญชน Museum of Popular Historyและ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันเเสาร์ที่...

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ Primates and me

ข้าฯ คือไพรเมต ไม่มีอะไรเกี่ยวกับไพรเมตที่แปลกแยกไปจากข้าฯ I am a primate; nothing about primates is alien to me. Earnest Albert...

มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร

วัตถุจัดแสดง สมุดภาพตำราลายไทย

สารคดี “ฃุนน้อย: เจ้าชายน้อย การสนทนาข้ามพื้นที่-ข้ามวัฒนธรรม-ข้ามเวลา”

จากหนังสือ Le Petit Prince และนิทรรศการ “เจ้าชายน้อย: หนังสือ ของสะสมและการสนทนาข้ามวัฒนธรรม”สู่สารคดี “ฃุนน้อย: เจ้าชายน้อย การสนทนาข้ามพื้นที่-ข้ามวัฒนธรรม-ข้ามเวลา” https://www.youtube.com/watch?v=sL7p5Ntd27U&t=3s

สารคดี “มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร”

จาก นิทรรศการ สู่สารคดี “มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร”ร่วมหาคำตอบมรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชรคืออะไร ? https://www.youtube.com/watch?v=X7bgoPD7wLc

ขอเชิญร่วมงานสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม

ในวาระครบรอบ 57 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญร่วมงานสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และร่วมฟังเทศน์อานิสงส์สร้างธรรมาสน์ ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังฟังเทศน์ฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ: มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร