ทั่วไป

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าข้ามตั้งอยู่ที่ 42 บ้านท่าข้าม ต.หางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดงตั้งอยู่ในบ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วัดหางดง อ.หางดงตั้งอยู่ในตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์เหลี่ยมตั้งอยู่ติดกับถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์เหลี่ยม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วัดป่างิ้วหมู่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่างิ้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีนวรัฐตั้งอยู่เลขที่ 266 บ้านทุ่งเสี้ยว ถนนสายเชียงใหม่-จอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์แม่ครัวตั้งอยู่ในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดสันทรายมูลตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอนปินเลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดดอนปิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วัดบ่อสร้างตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่กำปองตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าข้าม ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดหนองโค้ง ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองโค้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ้านเด่นสลี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าไคร้ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ตั้งอยู่ที่ 514 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วัดทรายมูลหมู่ที่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดทรายมูล อ.แม่ริม...

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วัดกองกานตั้งอยู่ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดกอนกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่