ทั่วไป

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักปฏิบัติการ ส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage...

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้บริการตามปกติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "ไวรัสโคโรนา 2019" และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 34 (วันที่ 28 ตุลาคม 2564)ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตามอัธยาศัย แต่ยังไม่สามารถให้บริการนำชมเป็นหมู่คณะผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น....

Le Petit Prince: The Little Prince: Books, Collections and Cross-Cultural Dialogues.

77 Years of The Little Prince (1943-2020) The Little Prince has been translated into more than 380 languages amongst 62 countries, making this novella (short...

ชวนอ่านบทความเรื่อง: วัตถุพิพิธภัณฑ์และการส่งเสริม สุขภาวะ: โครงการนำร่อง เพื่อผู้สูงอายุ ณ พิพิธภัณฑ์ ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ดาว์โหลดที่นี้: วัตถุพิพิธภัณฑ์และการส่งเสริม สุขภาวะ: โครงการนำร่อง เพื่อผู้สูงอายุ ณ พิพิธภัณฑ์ ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ชวนอ่านบทความเรื่อง มาตรฐานเมทาดาทา สําหรับพิพิธภัณฑ์: ก้าวใหม่ ของพิพิธภัณฑ์ไทยในยุคดิจิทัล

ดาว์โหลดที่นี้: มาตรฐานเมทาดาทา สําหรับพิพิธภัณฑ์: ก้าวใหม่ ของพิพิธภัณฑ์ไทยในยุคดิจิทัล ขอขอบคุณภาพปกจาก: https://bellocollective.com/mind-your-metadata-a-podcasters-guide-to-titles-and-descriptions-479087734e6e

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม Thailand Museum Expo 2021

เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2564พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วม Thailand Museum Expo 2021 ด้วยเชิญเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน Thailand Museum Expo 2021 ตามลิงก์กด้านล่างครับThailand Museum Expo 2021 https://www.youtube.com/watch?v=8CBSe8fnzqk

Le Petit Prince: The Little Prince: Books, Collections and Cross-Cultural Dialogues.

นิทรรศการ เจ้าชายน้อย:หนังสือ การสะสมและการสนทนาข้ามวัฒนธรรม77 Years of The Little Prince (1943-2020)“เจ้าชายน้อย” เป็นวรรณกรรมที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากที่สุดในโลก รองจากคัมภีร์ไบเบิล คือมากกกว่า 380 ภาษา ใน 62 ประเทศหลังการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2486 เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส จากนั้นจึงแปลเป็นภาษาโปลิช (Polish) ในปี พ.ศ....

เชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมเลือกพิพิธภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ

เชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมเลือกพิพิธภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ https://usay.co/museumpopular ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2021 สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับของที่ระลึก IPAD จำนวน 1 เครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทุกความคิดเห็น ทางทีมงานจะนำไปเป็นแนวทางพัฒนา พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียบรู้ภายในโครงการ ติดตามผลประกาศ รายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยสูงสุดและรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก 19 กันยายน 2021 ทาง Facebook Page @thailandmuseumpass และ @museumthailand เงื่อนไข 1. กำหนด 1...

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 3 ข้อถกเถียงในมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Current Issues in Cultural Heritage of Southeast...

UPCOMING 3rd WEBINAR AUGUST 31st, 2021, 5-7 pm. (Bangkok, GMT+7) Current Issues in Cultural Heritage of Southeast Asia: CONFLICTS AND HERITAGE POLITICS   Speakers วิทยากร อาจารย์อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล Udomluck Hoontrakul คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา...