ทั่วไป

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วัดวังน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัดบ้านด่าน ต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วัดทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหงษ์ทอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดต้นสน เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดเมืองกาย บ้านเมืองกาย หมู่ที่ 2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดสายชล ณ รังษี 3139 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

วัดท่าโสม 58 หมู่ 1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วัดเกษมสีนาราม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

วัดโยธานิมิตร ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดบุปผาราม