ภาพถ่ายวัตถุสามมิติ

อัก

ทะเบียนวัตถุ: มธ. 2342/ 2535  ชื่อวัตถุ: อัก  อายุ: พุทธศตวรรษที่ 25  ศิลปะ: พื้นถิ่นอีสาน  วัสดุ: ไม้  ขนาด: สูง 50 เซนติเมตร, ฐานยาว 60 เซนติเมตร, ขอบฐาน 10.5 เซนติเมตร  สภาพ: สมบูรณ์  ลักษณะ: “อัก” หรือ อีสานเรียกว่า “กวัก” เป็นเครื่องคัดเส้นด้ายหรือเส้นไหม ทำด้วยไม้คล้ายหลอดด้าย...

น้ำเต้า

ทะเบียนวัตถุ: มธ. 2163/ 2535 ชื่อวัตถุ: น้ำเต้า อายุ: พุทธศตวรรษที่ 26 ศิลปะ: - วัสดุ: พืช, ตอก, ไม้ ขนาด: สูง 30 เซนติเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 18.5 เซนติเมตร สภาพ: สมบูรณ์ ลักษณะ: “น้ำเต้า” ภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่มระหว่างเดินทาง ทำจากผลน้ำเต้าแห้งที่คว้านเอาเมล็ดออก ตัดด้านที่ใกล้กับขั้วสำหรับกรอกน้ำและเทน้ำออก แล้วทำจุกปิด ใช้หวายและตอกหุ้มรอบๆ...

พิมพ์ทำขนม

ทะเบียนวัตถุ: มธ. 1672/ 2535   ชื่อวัตถุ: พิมพ์ทำขนม   อายุ: พุทธศตวรรษที่ 25   ศิลปะ:-   วัสดุ:ไม้  ขนาด: กว้าง 12.6 เซนติเมตร, ยาว 32.7 เซนติเมตร, หนา 4.7 เซนติเมตร สภาพ: ชำรุด พิมพ์แตก ลักษณะ: พิมพ์ทำขนม (ชาวจีน) อาจจะเป็นพิมพ์ขนมอั่งถ่อก้วย ก็เป็นได้ “อั่งถ่อก้วย” เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว อั่ง...

ไม้นวด

ทะเบียนวัตถุ: มธ. 1629/ 2535  ชื่อวัตถุ: ไม้นวด  อายุ: พุทธศตวรรษที่ 25  ศิลปะ: -  วัสดุ: ไม้, เชือก  ขนาด: สูง 54 เซนติเมตร, กว้าง 15 เซนติเมตร, ไม้แผ่นบางยาว 15.4 เซนติเมตร  สภาพ: สมบูรณ์  ลักษณะ: ไม้นวดเป็นอุปกรณ์ช่วยกด นวด คลึงเพื่อคลายอาการปวดเมื่อยของร่างกายบริเวณที่ไม่สามารถทำได้ด้วยมือตนเอง ซึ่งทำจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น...

ภาชนะดินเผา

https://sketchfab.com/3d-models/thailand-69-2534-6dcb0378042a4aa3a154b725016b6676 ทะเบียนวัตถุ: มธ.69/2534 ชื่อวัตถุ: ภาชนะดินเผา อายุ: เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง (อายุประมาณ 3,000 – 2,300 ปี)

แก้วหลากสี (polychrome glass) รูปศีรษะบุคคล

https://sketchfab.com/3d-models/museum--icon-69a4f305a201418caf9ef9754fc94902 ชื่อวัตถุ: แก้วหลากสี (polychrome glass) รูปศีรษะบุคคล อายุ: สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น วัสดุ: แก้ว ขนาด:...

พิมพ์ทำขนมไหว้พระจันทร์

https://sketchfab.com/3d-models/moon--cake--mould-ec69133968374e45ab0d402c2b429a91 ทะเบียนวัตถุ: มธ.1668/2535 ชื่อวัตถุ: พิมพ์ทำขนมไหว้พระจันทร์ อายุ: พุทธศตวรรษที่ 25 ศิลปะ:...

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตร

https://sketchfab.com/3d-models/team-v2-1fc712ddc88c4317a96028aea2421bd0 ทะเบียนวัตถุ: มธ.2524/2535 ชื่อวัตถุ: พระพุทธรูปทรงเครื่องปางอุ้มบาตร อายุ: พุทธศตวรรษที่ 24-25 ศิลปะ:...

จาน

https://sketchfab.com/3d-models/pot--leo-tm275-34990d9d3ffe4d888391abd761cded00 ทะเบียนวัตถุ: มธ.275/2535 ชื่อวัตถุ: จาน อายุ: พุทธศตวรรษที่ 19-21 ศิลปะ:...