ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

16
views

วัดประสาธน์รังสรรค์

ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดศรีเงินเจริญสุข

เลขที่ 32 หมู่ 4 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดศรีมงคล (วัดดงบัง)

ซอยดงบัง 4 ตำบล ดงขี้เหล็ก อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดบ่อแร่

เลขที่ 115 หมู่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดแก้วพิจิตร

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดสง่างาม

ตำบล บางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดบางตาล่า

เลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดบึง

หมู่ 5 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง