ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

19
views

วัดต้นสน

เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง