หนังสือเสียง ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย

1646
views

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชื้อเชิญผู้ที่สนใจวรรณกรรมเจ้าชายน้อย ร่วมเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรมข้ามพื้นที่ (ฝรั่งเศสไทยท้องถิ่นสุโขทัย) และ ข้ามกาลเวลา (78 ปีของการตีพิมพ์ครั้งแรกภาษาถิ่นสุโขทัย) พร้อมๆ กับการฟังหนังสือเสียงฃุนน้อยสำเนียงท้องถิ่นสุโขทัย