นิทรรศการ ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย -ลายสือไท

493
views

เชิญชมนิทรรศการ ฃุนน้อย : เจ้าชายน้อย ฉบับภาษาถิ่นสุโขทัย -ลายสือไท ได้แล้ววันนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ม.ธรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ลงทะเบียนเข้าชมหน้างาน และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกาย (Physical Distancing) เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าชมนิทรรศการ (ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส)
2. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าชม
3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชม
4. ผู้เข้าชมต้องลงชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อก่อนเข้าชม

ขอให้การเข้าชมนิทรรศการเป็นไปตามอัธยาศัย ขอยกเว้นการให้บริการนำชมโดยเฉพาะเป็นหมู่คณะ

และเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โปรดติดตามวันเวลาของการเปิดให้บริการจากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ หรือติดต่อผ่าน Page facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติhttps://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum หรือ โทร 02-696-6610