อาจกล่าวได้ว่าหลักฐานของ
“การเดินทาง” ครั้งแรกเพื่อที่จะเป็น “มนุษย์”
เริ่มขึ้นที่ประเทศแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกาตะวันออก

รอยเท้าแห่งไลโทลี (Laetoli Footprints)
ประเทศแทนซาเนีย

พ.ศ.2519 ทีมงานนักบรรพชีวินวิทยา (Paleoanthropologist) นำโดย แมรี ลีคกี (Mary  Leakey) ค้นพบรอยเท้าจำนวนหนึ่งที่ย่ำเป็นรอยในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่าไลโทลี (Laetoli) รอยเท้ากลุ่มนี้เกิดจากการเดินย่ำลงบนซากของเถ้าฝุ่นผงที่ทับถมกันภายหลังจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ 3.6 ล้านปีก่อน และร่องรอยนี้ได้รับการรักษาไว้โดยธรรมชาติ

ความสำคัญของรอยเท้าแห่งไลโทลี (Laetoli Footprints) แสดงให้เห็นว่า เจ้าของรอยเท้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินตัวตรงด้วยขาทั้งสองข้าง (Hominin Bipedalism) ซึ่งได้ “วิวัฒน์” สืบต่อมา และสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้คือ “บรรพชน” ของสิ่งที่ต่อมาจะวิวัฒนาการขึ้นเป็น “มนุษย์”

ภาพรอยเท้าของนีล อาร์มสตรอง (Neil Armstrong นักบินอวกาศสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกของโลกที่ได้เดินบนดวงจันทร์ใน พ.ศ. 2512 นีล อาร์มสตรอง กล่าวถึงรอยเท้านี้ว่า “แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ ของชายคนหนึ่ง แต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญสำหรับมนุษยชาติ”

“That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”


Photo Credit: NASA