• ประทับนั่งบนบัลลังก์ 3 ชั้น ภายในซุ้มวงโค้งเนื้อสีขาวลงรักปิดทอง
  • ทำจากดินเผา
  • พุทธศตวรรษที่ 25