วัตถุกลุ่มหลัก

กระต่ายขูดมะพร้าว

เป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กะเทาะเปลือกออก แล้วนำไปคั้นเป็นน้ำกะทิ การเรียกชื่อ "กระต่ายขูดมะพร้าว" อาจเนื่องมาจาก ฟันที่ใช้ขูดเนื้อมะพร้าวมีลักษณะเป็นซี่ยาวเหมือนฟันกระต่าย ส่วนลำตัวทำมาจากไม้เนื้อแข็งแกะสลักเป็นกระต่ายหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ

เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน

กระปุกเงินรูปสัตว์

ทำเป็นรูปกวางหมอบ มีเขาสวยงาม ตบแต่งด้วยการดุนและสลักลวดลวดรอบตลับ เปิดใส่ของได้

ขวดน้ำมะเน็ด

ขวดน้ำอัดลม สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นขวดแบบคอคอด และมีจุกลูกแก้วอยู่ที่ปากขวด  เมื่อจะดื่มต้องเอาไม้กระแทกลูกแก้วลงไปแรงๆ น้ำมะเน็ดเคยมีขายตามโรงหนัง และตามร้านต่างๆ ประมาณ 50-60 ปีก่อน