• เครื่องรัก
  • ลายผักกูดม้วนขด 5 กลุ่มสลับกับสิงห์ในเรือนกระจก
  • พุทธศตวรรษที่ 25