ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในหัวข้อ “Allowing Objects to Speak to Museum Audiences: Innovations towards Universal Access to the Philippines’ National Museum and its Collections from 2010”

108
views
“Allowing Objects to Speak to Museum Audiences: Innovations towards Universal Access to the Philippines' National Museum and its Collections from 2010”
“Allowing Objects to Speak to Museum Audiences: Innovations towards Universal Access to the Philippines' National Museum and its Collections from 2010”

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ เวลา 13.30-16.00 น.

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ

“Allowing Objects to Speak to Museum Audiences: Innovations towards Universal Access to the Philippines’ National Museum and its Collections from 2010”

โดย Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador
Assistant Director
National Museum of the Philippines

ณ ห้องบรรยาย LA 206
ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
มธ. ท่าพระจันทร์

[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

ชุดการบรรยาย “พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia) ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgfTtFEd9SPOQBncnf4SMQOUvj6_byjiuSrM0snU9YT2CSA/viewform?vc=0&c=0&w=1

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant

Lecture Series on “Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia” # 3

“Allowing Objects to Speak to Museum Audiences: Innovations towards Universal Access to the Philippines’ National Museum and its Collections from 2010”

By Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador
Assistant Director
National Museum of the Philippines

National Museum of the Philippines has 15 museums all over the country besides the 4 locating in the flagship Museum Complex in Manila. This talk will present the importance of reaching out not only to people in urban areas of the Philippines but also in more remote areas.

Saturday 10th August 2019
13.30 – 16.00 hrs.
Room LA 206, 2nd Floor, Faculty of Liberal Arts
Thammasat University, Tha Prachan, Bangkok

Online registration at

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXgfTtFEd9SPOQBncnf4SMQOUvj6_byjiuSrM0snU9YT2CSA/viewform?vc=0&c=0&w=1

For more info, please contact
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant