เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

179
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน