เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

186
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน