เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

297
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน