เคียวแกะสลักด้ามรูปคน

242
views

ใบเคียวเป็นวงโค้งแคบ ด้ามทำด้วยไม้สลักรูปคนยืน