วัตถุกลุ่มหลัก

ดาวเพดาน

ดาวเพดาน พื้นไม้ทาสีแดงชาด ลงลวดลายสีเหลืองทองและประดับกระจกสีเป็นรูปดอกบัวบาน เป็นส่วนหนึ่งของ เพดานโบสถ์ วิหาร สะท้อนให้เห็นจินตนาการของมนุษย์ที่มีต่อ “จักรวาล”

ขวดน้ำมะเน็ด

ขวดน้ำอัดลม สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นขวดแบบคอคอด และมีจุกลูกแก้วอยู่ที่ปากขวด  เมื่อจะดื่มต้องเอาไม้กระแทกลูกแก้วลงไปแรงๆ น้ำมะเน็ดเคยมีขายตามโรงหนัง และตามร้านต่างๆ ประมาณ 50-60 ปีก่อน

รัก-ยม

รัก-ยม เป็นตุ๊กตาเด็กตัวเล็กๆ ทำด้วยไม้จากต้นรักและต้นมะยมสองตัวติดกัน ในขวดแก้วใส่น้ำมันจันหรือน้ำมันพราย มีผลทางเมตตามหานิยม