เสวนาเปิดนิทรรศการ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ “

22
views

ขอเชิญร่วมฟัง เสวนาเปิดนิทรรศการ “Dialogue of Humanity บทสนทนาของมนุษย์ “

ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00-19:00 น. (เริ่มลงทะเบียน 15.30 น.)
ณ ห้องออดิเทอเรียม 2 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมเสวนาโดย
ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศิลปินผู้ก่อตั้ง Patani Artspace

คุณกรกฎ สังข์น้อย
ศิลปิน Patani Artspace

อาจารย์อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และภัณฑารักษ์นิทรรศการ

ผศ.อำพรรณี สะเตาะ
สาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ
วิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา
โดย ผศ.ดร. อัมพร หมาดเด็น
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังเสวนาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
และไม่มีการถ่ายทอดสดระหว่างการเสวนา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ