ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

14
views

วัดโยธานิมิตร

ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดบุปผาราม

หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง