ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

11
views

วัดเกษมสีนาราม

ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง