ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

12
views

วัดวังน้ำเย็น

หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง