ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

15
views

วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)

ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดสันติธรรม

ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง