ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

16
views

วัดโบสถ์

ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จงชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดใต้ต้นตาล

หมู่ที่ 9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง