ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

9
views

วัดบางเป้ง

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดใหญ่อินทาราม

เลขที่ 858 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดตาลล้อม

ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดราษฏร์บำรุง

ตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดเตาปูน

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 12 หมู่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดเสม็ด

หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดใหม่เกตุงาม

ตำบลแสนสุข อำเภออำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดอ่างศิลานอก

หมู่ 5 ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดอ่างศิลาใน

หมู่ 5 ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง