ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

61
views

วัดเจดีย์เหลี่ยม

ตั้งอยู่ติดกับถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์เหลี่ยม อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วัดป่างิ้ว

หมู่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่างิ้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่