ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

72
views

วัดท่าไคร้

ตั้งอยู่เลขที่ 119 บ้านท่าไคร้ หมู่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดป่าดาราภิรมย์

ตั้งอยู่ที่ 514 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดทรายมูล

หมู่ที่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดทรายมูล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่