ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

33
views

วัดแม่กำปอง

ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่