ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่

26
views

วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดง

ตั้งอยู่ในบ้านสันปูเลย หมู่ 2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีสุพรรณ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วัดหางดง อ.หางดง

ตั้งอยู่ในตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่