ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

52
views

วัดเจดีย์งาม

ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์งาม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่