ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

44
views

วัดสันต้นม่วงเหนือ

เลขที่ 67 หมู่ 2 บ้านสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่