ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

77
views

วัดพระธาตุศรีสามรักษ์

หมู่ 7 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุศรีสามรักษ์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่