ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

40
views

วัดป่าไม้แดง

เลขที่ 119 หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วัดศรีดงเย็น

หมู่ 8 ต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่