ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

47
views

วัดเจดีย์แม่ครัว

ตั้งอยู่ในตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัดสันทรายมูล

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่