ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

38
views

วัดศรีนวรัฐ

ตั้งอยู่เลขที่ 266 บ้านทุ่งเสี้ยว ถนนสายเชียงใหม่-จอมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่