ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

40
views

วัดดอนปิน

เลขที่ 108 หมู่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดดอนปิน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วัดบ่อสร้าง

ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่