ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

140
views

วัดเชียงมั่น

ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพันอ้น

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพวาดฝาผนัง วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดล่ามช้าง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดช้างล่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดชัยมงคล

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดศรีปิงเมือง

เลขที่ 14 ศรีปิงเมือง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพวกเปีย

เลขที่ 50 ถนนทิพย์เนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพวกเปีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเกาะกลาง

เลขที่ 67 หมู่ที่ 8 บ้านเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเกตการาม

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-ไม่มีภาพจิตรกรรม

วัดขะจาว

เลขที่ 148 บ้านขะจาวถนนฟ้าฮ่ามสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดขะจาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดดับภัย

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเมืองสาตรหลวง

เลขที่ 85 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเมืองสาตรหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดราชมณเฑียร

เลขที่ 149 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดราชมณเฑียร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดสันป่าเลียง

เลขที่ 35 หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันป่าเลียง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเสาหิน

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเสาหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยคำ

108 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดศรีสุพรรณ

ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดหมื่นเงินกอง

เลขที่ 30 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดลอยเคราะห์

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดปราสาท

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีภาพตัวอย่าง

วัดบวกครกหลวง

ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบวกครหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดอุปคุต

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดอุปคุต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดบุพพาราม

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดป่าแดด

ตำบลท่าผา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง

เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดท่ากระดาษ

เลขที่ 38 ม.1 บ้านท่ากระดาษ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่ากระดาษ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดนันทาราม

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดวังสิงห์คำ

เลขที่ 139 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดวังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดสันป่าข่อย

เลขที่ 18 ถนนนายพล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดหม้อคำตวง

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหม้อคำตวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดสวนดอก

เลขที่ 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดผาลาด

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง ภาพจิตรกรรม วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่