ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

46
views

วัดกองกาน

ตั้งอยู่ในตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดกอนกาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่