ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

40
views

วัดท่าข้าม

ตั้งอยู่ที่ 42 บ้านท่าข้าม ต.หางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่