ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

14
views

วัดเขาน้อย

บ้านเขาน้อย หมู่ 8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดเนินสูง

ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดไผ่ล้อม

เลขที่ 17 หมู่ 6ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง