ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

14
views

วัดน้ำรัก

บ้านน้ำรัก หมู่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง