ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

10
views

วัดคลองน้ำเค็ม

หมู่ 5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง