ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

17
views

วัดอินทราราม (ตะปอนน้อย)

ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วัดเกวียนหัก

ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง