ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

16
views

วัดเมืองกาย

บ้านเมืองกาย หมู่ที่ 2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

วัดแถวธาร

บ้านแถวธาร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง