ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

19
views

วัดสายชล ณ รังษี

3139 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง