ภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนัง: อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

22
views

วัดหงษ์ทอง

ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนัง