ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ  

31
views

อาจารย์ประจำวิชาเอกทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

และผู้ก่อตั้ง Patani Artspace 

เกิด: 17 กุมภาพันธ์ 2526 ,ปัตตานี   

ที่อยู่: Patani Artspace 17/7 หมู่ 1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170  

โทร: 086-961-8947 

E-mail: jehabdulloh1721@hotmail.com 

การศึกษา

– ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

-ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แสดงนิทรรศการเดี่ยว 

2562 – Art Exhibition “Erosion – Corrosion : สนิม อำนาจ และการกัดกร่อน” at Patani Art space , Thailand 

2555 – Art Exhibition “The image of local Malay Pattani” at the queen’s Gallery, Bangkok Thailand 

แสดงนิทรรศการกลุ่ม

2566

– Art Exhibition Ipoh International Art Festival 2023 “MARCAPADA: The World Today” at Malaysia

– Art  Exhibition ““AFTER MONSOON project 2”” at Malaysia

– Art Exhibition “Public Art Jerayawara Kuala Terengganu Malaysia” At Rumoh Kayu, Batu burok,Kuala Terangganu , Malaysia

2565

– Art Exhibition “LAIN MACAM 2022, KEM SENI ANTARBANGSA BATU PUALAM LANGKAWIW, Malaysia

– Art Exhibition “Kenduri Seni Nusantara 2022” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “DEEP” at VS GALLERY, Thailand

– Art Exhibition ” Art Move ” at Bacc, Thailand

2564

– Art Exhibition “ STOP! TORTURE “at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “PAINTING X” at XSPACE ART GALLERY , Thailand

– Art Exhibition “ From Life to Arts: the Reflections of Thai Communities through Local Thai Contemporary Artists and Textiles” at Royal Park Stockholm

2563

– Art  Exhibition “Se Sumpah” at Publika Art , Malaysia

– Art photography Exhibition ” Thai constitution ” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “Art from Thailand’s Deep South: Echoes of the Voiceless” at FCCT , Thailand

– Art Exhibition ” Condensation Infiltration Transpiration Evaporation ” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “Reflection of Reflected Time” at Patani Art space, Thailand

2562

– Art Exhibition “IPOH INTERNATIONAL ART FESTIVAL 2019 ” at Muzium Darul Ridzuan Malaysia

– Art Exhibition “TORTOURED” at Patani Art space, Thailand

2561

– Art Exhibition “Re/Form/ing Patani” at Patani Artspace, Thailand

– Art Exhibition “PATANI SEMASA” at ilham Gallery,kuala Lumpu, Malaysia

– Art Exhibition “Of the Place and Paradox#1 #2”, Prep-room at NUS museum, Singapore

– Art Exhibition “Calendar of life” at Patani Artspace, Thailand

2562

– Art Exhibition “PATANI SEMASA” at MAIIAM Contemporary Art Museum , Chiang Mai Thailand

2558

– Art Exhibition “Placing a Trace of Life , Mine ,and Faith in Patani” at the queen’s Gallery, Bangkok Thailand

เกียรติประวัติ 

2557   

– Residency Program 1st International Historical Memory Art Festival (Art Hub) at Abu Dhabi, UAE 

2555

– รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 34 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

– รางวัลที่ดีเด่น การประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 2 

2554

– รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทยรางวัลที่ 1 จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 57 

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวงจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 33 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

 – รางวัล Platinum Awards การประกวด 2nd UOB Painting of The Year Competition 

– ได้รับทุนจากสศร.กระทรวงวัฒนธรรมไปศึกษาดูงาน Venice Biennale และพิพิธภัณฑ์ศิลปะณอิตาลี 

2553

– รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม “นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22โดยบริษัทโตชิบา(ไทยแลนด์)จากัด 

 – รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน(จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56 

– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 

– รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12 

2552

– รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 21 โดยบริษัทโตชิบา(ไทยแลนด์)จากัด 

– รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 

2551

– รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 30 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

Asst.Jehabdulloh  Jehsorhoh  

 Born: February 17, 1983 Pattani, Thailand.

Present Position: Assistant Professor of the Department of Visual Arts. Faculty of Fine Art,  Prince of  Songkla University, Pattani Campus, Thailand

Education           

-M.F.A. (Thai Art)  , Silpakron University, Thailand

Address:  Patani Artspace, 94170, Thailand. 17/7 M.1 Donruk , Nong Chik. Pattani. 94170

Tel. +668 6961 8947      

E-mail: jehabdulloh1721@hotmail.com 

Solo  Art Exhibition

2022 – Art Performance “Scenario Patani” at PK Park Hall, Pattani

2019 – Art Exhibition “Erosion – Corrosion” at Patani Artspace, Thailand

2012 – Art Exhibition “The Image of Local malay Pattani”, at the queen’s Gallery, Bangkok Thailand

Group exhibition

2023

– Art Exhibition Ipoh International Art Festival 2023 “MARCAPADA: The World Today” at Malaysia

– Art  Exhibition ““AFTER MONSOON project 2”” at Malaysia

– Art Exhibition “Public Art Jerayawara Kuala Terengganu Malaysia” At Rumoh Kayu, Batu burok,Kuala Terangganu , Malaysia

2022

– Art Exhibition “LAIN MACAM 2022, KEM SENI ANTARBANGSA BATU PUALAM LANGKAWIW, Malaysia

– Art Exhibition “Kenduri Seni Nusantara 2022” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “DEEP” at VS GALLERY, Thailand

– Art Exhibition ” Art Move ” at Bacc, Thailand

2021

– Art Exhibition “ STOP! TORTURE “at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “PAINTING X” at XSPACE ART GALLERY , Thailand

– Art Exhibition “ From Life to Arts: the Reflections of Thai Communities through Local Thai Contemporary Artists and Textiles” at Royal Park Stockholm

2020

– Art  Exhibition “Se Sumpah” at Publika Art , Malaysia

– Art photography Exhibition ” Thai constitution ” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “Art from Thailand’s Deep South: Echoes of the Voiceless” at FCCT , Thailand

– Art Exhibition ” Condensation Infiltration Transpiration Evaporation ” at Patani Art space, Thailand

– Art Exhibition “Reflection of Reflected Time” at Patani Art space, Thailand

2019

– Art Exhibition “IPOH INTERNATIONAL ART FESTIVAL 2019 ” at Muzium Darul Ridzuan Malaysia

– Art Exhibition “TORTOURED” at Patani Art space, Thailand

2018

– Art Exhibition “Re/Form/ing Patani” at Patani Artspace, Thailand

– Art Exhibition “PATANI SEMASA” at ilham Gallery,kuala Lumpu, Malaysia

– Art Exhibition “Of the Place and Paradox#1 #2”, Prep-room at NUS museum, Singapore

– Art Exhibition “Calendar of life” at Patani Artspace, Thailand

2017

– Art Exhibition “PATANI SEMASA” at MAIIAM Contemporary Art Museum , Chiang Mai Thailand

2015

– Art Exhibition “Placing a Trace of Life , Mine ,and Faith in Patani” at the queen’s Gallery, Bangkok Thailand

2014

– Art Exhibition “From the Life of Thai Muslims”, at Abu Dhabi, UAE

Awards

2014

– Art  residency 1st International Historical Memory Art Festival (Art Hub)  at Abu Dhabi, UAE

2012, 2011,2010

– 2nd Prize , 3th Prize Bua Luang Silver Medal, Contemporary Paint Category , 34th , 33th , 32th Bua Luang Exhibition of Paintings, Bangkok, Thailand – Outstanding Award, 2 nd Asia Plus Art Exhibition

2011,2009

– 1sh Prize, 2nd Prize Krung Thai Bank Award ,The 57 th ,The 55 th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand

–  Platinum Award  2nd UOB Painting of The Year Competition

– Scholarship to study art in Venice Biennale Italy .  Supported by Ministry of Culture of Thailand

2010,2009

– Special Prize , The Second  Prize , The 22th , The 21th Toshiba “Bring Good Things to Life” Art Exhibition, Bangkok, Thailand

– 2nd Prize  Silver Medel Award (Painting)The 56 th National Exhibition of Art, Bangkok, Thailand

2008

– 1sh Prize ,Contemporary , 30th Bua Luang Exhibition of Paintings, received the scholarship to study  art in USA.

2004,2005

– Selected to display at Thai Art Council, California, USA .  Scholarship supported by Ministry of   Culture of Thailand