แจกปฏิทิน The Little Prince & Ma’Long สำหรับ “เพื่อนพิพิธภัณฑ์ฯ”

131
views
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แจกปฏิทิน The Little Prince & Ma’Long
สำหรับ “เพื่อนพิพิธภัณฑ์ฯ”
สามารถดาวโหลดได้ที่
https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum/photos/pcb.1056198441550736/1056197848217462/
 
ขอขอบคุณ : หม่าหลงและช่างภาพของเขา นคเรศ ธีระคำศรี