โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์” (Game Design Workshop: Prototype game for the museum) 

524
views

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ออกแบบเกมเชิงปฏิบัติการ: ต้นแบบเกมการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์” (Game Design Workshop: Prototype game for the museum) 

วิทยากร: คุณบุรินทร์ สิงห์โตอาจ และคุณปัฐยารัช ธรรมวงษา

ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 13.30-16.30น.

ณ Auditorium 1พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.  ได้ที่

รับจำนวนจำกัด 20 คน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-696-6610 และ 12
ในวันและเวลาราชการ
Facebook: https://www.facebook.com/SocAnthTUMuseum

Scheduled กิจกรรม ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ