แจกัน

224
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา