แจกัน

264
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา