แจกัน

231
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา