แจกัน

237
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา