แจกัน

250
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา