แจกัน

230
views

สมัยราชวงค์ชิง ดินเผาเคลือบด้วยสีแดงมันเงา