เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

82
views

เปิดรับพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566
เชิญนักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัย โดยเขียนจากงานวิจัยวัตถุหรือชุดวัตถุจากชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทาง https://shorturl.asia/3SLmK
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://shorturl.asia/2Bv1h

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทรฯ 02-6966610 ถึง 13 ดูน้อยลงแก้ไข

ความรู้สึกทั้งหมด4040