เชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมเลือกพิพิธภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ

93
views
เชิญเพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมเลือกพิพิธภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ ❤️
[Museum Thailand Popular Vote 2021]

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2021
สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับของที่ระลึก IPAD จำนวน 1 เครื่อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทุกความคิดเห็น ทางทีมงานจะนำไปเป็นแนวทางพัฒนา พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียบรู้ภายในโครงการ
📣ติดตามผลประกาศ 📣
รายชื่อพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยสูงสุดและรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึก
19 กันยายน 2021 ทาง Facebook Page
@thailandmuseumpass และ @museumthailand
เงื่อนไข
1. กำหนด 1 สิทธิ์ /1 ครั้ง
2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
3. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ :
1. สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบของที่ระลึก กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำผิดกติกาดังกล่าวข้างต้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบสมบูรณ์ตามความเป็นจริง
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกติกาและของที่ระลึก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. หลังการประกาศผู้ที่ได้รับของที่ระลึกต้องติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2564 ทาง inbox หรือ “ติดต่อเรา” ในเวปไซต์ www.musuemthailand.com ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


ข้อมูลจาก: https://www.facebook.com/thailandmuseumpass